CGM Electromecànica de vehicles adaptat a vehicles industrials (camions)

Cicle aprovat pel Departament d’Ensenyament com un projecte pilot.

Aquest cicle s’imparteix en alternança amb empreses del sector, a través de convenis/contractació de l’alumnat per part de les empreses. Al llarg dels tres cursos acadèmics l’alumne/a compagina l’activitat al centre educatiu amb el treball a l’empresa.

S’imparteix un currículum adaptat a vehicles industrials
Durada: 3 cursos