Compleció cicles LOGSE

Període de matrícula per als exàmens de Compleció LOGSE del curs 2014-15:

de l’1 al 15 d’octubre i de l’1 al 15 de març, inclosos, en la Secretaria del centre.

Per als cicles formatius:

–       CFGS Desenvolupament de productes electrònics.

–       CFGS Sistemes de telecomunicacions informàtics.

–       CFGS Imatge

–       CFGM Preimpressió en arts gràfiques

Convocatòria d’exàmens:

–       Del 10 al 14 de novembre de 2014.

–       Del 13 al 17 d’abril de 2015.

 

S’informarà oportunament de la distribució horària del exàmens.