CGS Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia

Durada: 2 cursos

Competència general del cicle: La competència general d’aquest títol consisteix a Dissenyar productes gràfics, envasos i embalatges, editar publicacions impreses i electròniques, gestionar i controlar la producció editorial realitzant la publicació i el servei d’atenció al client, aplicant els protocols de qualitat, seguretat i prevenció de riscos laborals, garantint la seva funcionalitat i respecte al medi ambient.

 

 Mòduls professionals i unitats formatives:

Mòdul 1 Materials de producció gràfica.

Durada: 132. Hores de lliure disposició: 0 hores
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Característiques dels materials de producció gràfica.
UF 2: Tractaments superficials en la indústria gràfica.
UF 3: Aprovisionament i emmagatzematge en la indústria gràfica.
UF 4: Qualitat dels materials gràfics

 

Mòdul 2 Organització dels processos de preimpressió digital.
Durada: 264 Hores de lliure disposició: 33 hores
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Planificació dels processos de preimpressió.
UF 2: Control de qualitat en el tractament d’imatges.
UF 3: Control de qualitat de textos i compaginació.
UF 4: Control de qualitat  de la imposició i obtenció de la forma impressora.
UF 5: Pla de manteniment i prevenció de riscos en preimpressió

 

Mòdul 3 Disseny de productes gràfics.
Durada: 231 Hores de lliure disposició: 33 hores
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Briefing i documentació del projecte gràfic.
UF 2: Elements del projecte gràfic.
UF 3: Creació, desenvolupament digital i anàlisi d’esbossos.
UF 4: Planificació i valoració de costos del projecte gràfic.
UF 5: Realització de maquetes i preparació d’arts finals digitals

 

Mòdul 4 Gestió de la producció en processos d’edició.
Durada: 99 Hores de lliure disposició: 0 hores
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Planificació de la producció en processos d’edició.
UF 2: Seguiment de la producció en processos d’edició.
UF 3: Gestió de la qualitat en processos d’edició.
UF 4: Costos de producció en processos d’edició.

 

Mòdul 5 Producció editorial.
Durada: 99 Hores de lliure disposició: 0 hores
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Gestió i planificació editorial.
UF 2: Costos i pressupostos de productes editorials.
UF 3: Organització de continguts editorials.

 

Mòdul 6 Disseny estructural d’envàs i embalatge.
Durada: 99 Hores de lliure disposició: 33 hores
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Desenvolupament del projecte.
UF 2: Representació i realització de maquetes.

 

Mòdul 7 Disseny i planificació de projectes editorials multimèdia.
Durada: 99 Hores de lliure disposició: 33 hores
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Especificacions i arquitectura dels projectes editorials multimèdia.
UF 2: Planificació i estàndards de projectes editorials multimèdia.
UF 3: Esbossos i elements multimèdia de productes editorials

 

Mòdul 8 Desenvolupament i publicació de productes editorials multimèdia.
Durada: 231 Hores de lliure disposició: 33 hores
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Prototips de productes editorials multimèdia.
UF 2: Publicació i manteniment de productes editorials multimèdia.
UF 3: Elaboració de manuals de productes editorials multimèdia.

 

Mòdul 9 Comercialització de productes gràfics i atenció al client.
Durada: 99 Hores de lliure disposició: 0 hores
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Comunicació i màrqueting en l’empresa gràfica.
UF 2: Servei d’atenció al client en l’empresa gràfica.
UF 3: Gestió de vendes de productes i serveis gràfics.
UF 4: Gestió de reclamacions i servei postvenda en l’empresa gràfica.

 

Mòdul 10 Formació i orientació laboral.
Durada: 99 Hores de lliure disposició: 0 hores
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Incorporació al treball.
UF 2: Prevenció de riscos laborals.

 

Mòdul 11 Empresa i iniciativa emprenedora.
Durada: 66 Hores de lliure disposició: 0 hores
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora.

 

Mòdul 12 Projecte de disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia.
Durada: 99 Hores de lliure disposició: 0 hores

 

Mòdul 13 Formació en centres de treball.
Durada: 383 Hores