Servei d’Assessorament

LOGO_Assessorament

 

 

Informació sobre el Servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu

  • Servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.
  •  Requisit previ per participar al Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

Carta de compromís de qualitat dels serveis. Veure carta

Preu del Servei: 60€

Calendari del servei d’assessorament:

Documents

Llista d’admesos al servei d’assessorament

  • Llista d’admesos al servei d’assessorament