Racó dels pares

Presentació

Un dels objectius del Pla Estratègic de l’Institut Caparrella és “Millorar la cohesió social”, això suposa establir més canals de comunicació i coneixença entre els membres de la comunitat educativa del nostre centre. Pares, mares i professorat treballem, a diferent nivell d’implicació i de responsabilitat, per l’educació dels nostres nois i noies i, si bé des de l’institut creiem fermament que és a casa on s’aprèn a ser persona, el professorat s’hi sent personalment i professionalment implicat. Per tant hem considerat que una bona forma de comunicar-nos i aprendre plegats és poder aprofitar la web del centre per exposar-hi algunes reflexions i experiències sobre l’educació que s’actualitzaran periòdicament. En un llenguatge planer i en un to amè que no pretén ser dogmàtic ni catastrofista, intentarem ajudar-vos en la difícil i engrescadora tasca d’educar.

Artícles del Racó dels Pares