PFI (Programa de formació i Inserció)

Formació d’iniciació professional per a joves sense graduat en ESO

Destinataris: joves, més grans de 16 anys, aturats i sense el graduat en ESO.

Objectiu: proporcionar una formació bàsica i d’iniciació professional en manteniment d’edificis per tal de facilitar a aquest jovent la seva inserció en el món laboral.

Plantejament: programa organitzat en conveni entre el Departament d’Educació i el SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) del Departament de Treball, amb la col·laboració de les entitats i organitzacions empresarials dels diversos àmbits professionals i amb Fons Social Europeu.
El programa es proposa com un itinerari integrat de formació bàsica i integració laboral amb els trets bàsics següents:

 • Formació de caràcter eminentment professional.
 • Desenvolupament dels continguts necessaris de formació instrumental bàsica (coneixements útils per a la preparació per a les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà).
 • Orientació i formació laboral per facilitar la transició al treball.
 • Competències transversals: resolució de problemes, organització de treball, treball en equip, autonomia, responsabilitat.
 • Realització de la formació teoricopràctica en les instal·lacions de l’IES Caparrella.
 • Pràctiques en centres de treball.
 • Tutoria i seguiment individualitzat al llarg de tot el procés.
 • Grups reduïts.

Organització i temporització de la formació: els continguts s’organitzen en tres àmbits:

 • Formació professional: 725h
  • 525h de formació teoricopràctica a l’IES Caparrella
  • 200h de pràctiques a l’empresa
 • Formació bàsica i laboral: 325h
  • Formació bàsica (coneixements útils per a la prova d’accés a grau mitjà)
  • Orientació i formació laboral

El calendari anual queda emmarcat dins el curs escolar: d’octubre a juny. I l’horari del curs és de 9h a 15h de dilluns a divendres.